piektdiena, 2014. gada 7. februāris

Horses. Part 1 / Zirdziņi. 1. daļa / Лошадки. 1 часть

Happy year of the horse everyone! In December we were decorating small wooden horses, which later were sold on the Doma square in Riga. There were lots of them and this is part 1.

Laimīgu koka zirga gadu! Decembrī mēs ar mammu apgleznojām mazus koka zirdziņus, kuri tika pārdoti Doma laukumā. Zirdziņu bija ļoti, ļoti daudz un šī ir 1. daļa.

Счасливого года лошади! В декабре мы разписывали лошадок, которых затем продавали на Домской площади. Их было очень, очень много и это часть 1 :)
Nav komentāru:

Komentāra publicēšana